Featured Classifieds

Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

in Эмнэлгийн хэрэгсэл Лабораторийн тавилга, Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, Сэлбэг, Тоног төхөөрөмж/Амьсгалын аппарат, Лаборатори/

Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулалт. Бодис урвалж, туслах хэрэгсэл нийлүүлэх. Мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ.

Advertisement