Геоинфоград - Газарзүйн мэдээллийн систем


About

Геоинфоград нь газарзүйн мэдээллийн систем буюу ГИС-ыг хөгжүүлэгч байгууллага юм. ГИС нь хот төлөвлөлт, хороолол төлөвлөлт, хотын хэмжээний инженерийн бүтээн байгуулалт, дулааны шугам сүлжээ, дулааны шугам сүлжээний дахин төлөвлөлтийн нэгдсэн хот байгуулалтын мэдээллийн систем (ХБМС) юм. Геоинфоградын мэргэжилтнүүд хотын хэмжээний инженерийн бүтээн байгуулалт, дүүргийн халаалтын системийн үйл ажиллагаа ба зохицуулалтыг орчин үеийн компютерийн системтэй хослуулж байсан дадлага туршлагатай юм. Геоинфоград - газарзүйн мэдээллийн системийн Монгол дах албан ёсны борлуулагчаар Супер Ассист Системс ХХК ажилладаг юм.

Listing

Супер Ассист Системс ХХК / Super Assist Systems LLC

Супер Ассист Системс ХХК / Super Assist Systems LLC

in Компьютер худалдаа, засвар, Дотоод сүлжээ, Програм хангамж, Мэдээллийн технологи

Програм хангамж, Сүлжээ хангамж, Мэдээлэл технологийн зөвлөгөө, Албан ёсны лицензтэй програм хангамжийн худалдаа.

Advertisement