Суурин боловсруулалт


About

Хээрийн болон лабораторийн туршилт шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн дүгнэж төслийн болон ажлын зургийн шатанд зориулж тайлан дүгнэлтийг орчин үеийн програм хангамж ашиглан Монгол, Орос, Англи хэл дээр захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гаргадаг. Үйлдвэрлэлийн ба орон сууцны барилгын буурь суурийн шийдэл боловсруулан эдийн засгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгож иж бүрэн зураг төсөл зохион, улсын экспертээр баталгаажуулдаг.

Advertisement