Этүгэн Их сургуулийн дэргэдэх МСҮТ


About

Этүгэн Их сургуулийн дэргэдэх Мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ) 2014 онд анхны элсэлтээ авчээ. Чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэн хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэхэд онцгойлон анхаарч, мэргэжлийн чадварлаг багш, шилдэг хөтөлбөр, сургалтын стандарт бүхий дадлагын орчин, анги танхимыг бүрдүүлсэн нь сургалтын гол давуу тал болдог аж. Суралцах хугацаандаа амжилт үзүүлсэн суралцагчид “Этүгэн” их сургуульд үргэлжлүүлэн суралцаж мэргэжлийн ур чадвараа ахиулах боломжтой. СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ Ажил олгогч нарын судалгаанд үндэслэн Монгол Улсад эрэлттэй байгаа нийт 8 мэргэжлээр сургалт явуулахад бэлэн болжээ. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий иж бүрэн дадлагын орчин, техник, тоног төхөөрөмж бүхий лаборатори, анги танхимд сургалтыг явуулдаг бөгөөд суралцагчдыг таатай орчинд суралцах нөхцөлөөр бүрэн хангасан. Сургалтын чиглэл бүрт тэргүүлэх зэрэгтэй мэргэжлийн багш нар хичээл заах ба суралцагчдын мэдлэгийн цар хүрээг тэлэх, олон талын мэдлэг эзэмшүүлэх зорилгоор хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд анхаарч орчин үетэй нийцсэн сургалтын арга барилыг ашиглаж байна. Зөвхөн сургалтын заах арга, ур чадварт нөлөөлөхөөс гадна хувь хүний ёс зүй, зөв харьцаа хандлага, төлөвшил хүмүүжилд чиглэсэн олон талын сургалт, арга хэмжээнд суралцагчдаа хамруулж сайн хүн, сайн мэргэжилтэн бэлтгэхэд ач холбогдол өгч байна.

Where

Advertisement