Classifieds in Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

in Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

Хөрсний физик, туршилт, шинжилгээ /ширхэгийн бүрэлдэхүүн, чийгийн агуулга, нягт, хатуу хэсгийн нягт, уян налархай дээд доод хязгаар, шүүрэлтийн коэффициент, байгалийн нурлын өнцөг, бутралт, агшилт, ус шингээлт/

Bookmark this

Advertisement