ДАРАЛТЫН РЕЛЕЙНҮҮД


About

PS-01, PS-01A, PS-01B, PS-01C, PS-01D Релейнүүд нь насосыг усгүй ажиллахаас сэргийлэх горимтой бөгөөд тэлэлтийн сав болон дагалдах хэрэгсэлүүдийг тавьсан тохиолдолд энэхүү боломж үгүй болдог. Гэвч шугаманд бага зэргийг шүүрэл, цоорол гарсан тохиолдолд релейтэй ажиллуулбал насосыг ойр ойрхон, олон давтамжтай ажиллуулдаг. Тэдгээрийн үндсэн ажиллагаа болон ашиглагдах байдал нь ерөнхийдөө адилхан.

Contact

Where

Баянзүрх дүүрэг,14-р хороо,Эрдэнэ-Эх ХХК-ний байр
-Ulaanbaatar

Advertisement