Геодези, зураг зүй


About

Геодези, зураг зүй

Contact

Геомэп ХХК

Phone: 99164934, 314597, 99246434

Listing

Геомэп ХХК / Geomap LLC

Геомэп ХХК / Geomap LLC

in Геодези, зураг зүй, График дизайн, эх бэлтгэл, Хаяг, Гэрэлтүүлэг, Хулдаасан хэвлэл

Геодези, газрын зураглалын үйлдвэрлэл, Байр зүйн зураглал, кадастрын зураглал, GPS-н хэмжилт боловсруулалт, инженерийн геодезийн бүх төрлийн хэмжилт, боловсруулалт, авто замын геодезийн хэмжилт зураглал,,гүйцэтгэлийн зураг

Where

Чингэлтэй дүүрэг,Хуучнаар Аэрогеодезийн байр,201
Чингэлтэй дүүрэг, -Ulaanbaatar

Advertisement