Classifieds in Геологи хайгуул, судалгаа

Өрөмдлөг, Хайгуулын судалгаа

in Өрөмдлөг, тэсэлгээ, Геологи хайгуул, судалгаа

Өрөмдлөг, Хайгуулын судалгаа. 14",12",10",8",6",305,219мм, 198мм, 168мм, 146мм, 127мм, 112мм, 105мм, 89мм, 73мм -ийн голчоор болон PQ, HQ, NQ -ийн голчоор 50-300м хүртэл гүн, ус, хий, хуурай өрөмдөх аргаар орд газрын судалгааны ба тэсэлгээний цоно

Bookmark this

Суурин боловсруулалт

in Суурин боловсруулалт

Хээрийн болон лабораторийн туршилт шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн дүгнэж төслийн болон ажлын зургийн шатанд зориулж тайлан дүгнэлтийг орчин үеийн програм хангамж ашиглан Монгол, Орос, Англи хэл дээр захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гаргадаг.

Bookmark this

Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

in Лабораторийн туршилт, шинжилгээ

Хөрсний физик, туршилт, шинжилгээ /ширхэгийн бүрэлдэхүүн, чийгийн агуулга, нягт, хатуу хэсгийн нягт, уян налархай дээд доод хязгаар, шүүрэлтийн коэффициент, байгалийн нурлын өнцөг, бутралт, агшилт, ус шингээлт/

Bookmark this

Хан-Уул дүүрэг,2-р хороо,19-р хор-л,
Хан-Уул дүүрэг, -Ulaanbaatar

Хан-Уул дүүрэг,2-р хороо,19-р хор-л,
Хан-Уул дүүрэг, -Ulaanbaatar

Хан-Уул дүүрэг,2-р хороо,19-р хор-л,
Хан-Уул дүүрэг, -Ulaanbaatar

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 15А/5-р байр
-Ulaanbaatar

Advertisement