Classifieds in Суурин боловсруулалт

Суурин боловсруулалт

in Суурин боловсруулалт

Хээрийн болон лабораторийн туршилт шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн дүгнэж төслийн болон ажлын зургийн шатанд зориулж тайлан дүгнэлтийг орчин үеийн програм хангамж ашиглан Монгол, Орос, Англи хэл дээр захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гаргадаг.

Bookmark this

Advertisement