Нарны зайн тоног төхөөрөмж


About

Аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст нарны зайн тоног төхөөрөмжийн сонголт хийхэд мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлж тоног төхөөрөмж угсрах, ашиглалт үйлчилгээ хийх ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ. Мөн хөдөө орон нутгийн эрчим хүчний эх үүсвэрээс хол болон хомсдолтой айл өрх, аж ахүй нэгжүүдэд нарны зайн иж бүрэн тоног төхөөрөмж нийлүүлнэ.

Advertisement