Service


About

Ахуйн шавьж мэрэгчийн хяналтын үйлчилгээ Үр дүнтэй Ахуйн шавьж мэрэгчийн хяналт /Pest management/ гэдэг нь олон удаагийн үйлдэл болохоос нэг удаагийн үйлдэл биш юм. Ахуйн шавьж мэрэгчийн нэгдсэн хяналт /IPM/ гэдэг нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тухайн хэрэглэгчид хамгийн тохиромжтой арга хэмжээг санал болгож асуудлыг шийдэхийг хэлнэ.

Contact

Оркин Монголиа

Phone: 800-ORKIN (80067546), 801-ORKIN (80167546)

Website: http://www.orkin.mn

Listing

Оркин Монголиа / Orkin Mongolia

Оркин Монголиа / Orkin Mongolia

in Шавж устгал, Ариутгал

Шавж, мэрэгч хяналтын үйлчилгээ

Where

Ulaanbaatar,Хан-Уул дүүрэг,3-р хороо,24А-р Байр
-Ulaanbaatar

Advertisement