Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх


About

Лабораторийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулалт. Бодис урвалж, туслах хэрэгсэл нийлүүлэх. Мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ.

Where

Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг
Чингэлтэй дүүрэг, -Ulaanbaatar

Advertisement