Яс, үений мэс засал


About

Номиун эмнэлэг нь Монгол улсын эрүүл мэндийн сайдын 2001 оны 76,153-р тушаалын дагуу хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийг дэмжих зорилгоор байгуулсан Эрүүл мэндийн үйлчилгээний 1,2-р төвийн,1-р төвийнх нь бүрэлдэхүүнд орж, Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох нийслэлийн комиссын 2002.03.06-ны өдрийн хурлаас тусгай зөвшөөрлийн 1817 тоот гэрчилгээ авч яс,үений мэс засал,нөхөн сэргээх үзлэг,оношлогоо,зөвлөгөө ,эмчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах 15 орны зөвшөөрөл авч,түүнээс хойш нийтдээ 12 дахь жилдээ тасралтгүй эмчилгээ,үйлчилгээ хүн арддаа үзүүлж,улсын хэмжээний үйл ажиллагаатай, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн, магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болсон юм.

Contact

Номиун эмнэлэг яс үений төрөлжсөн эмнэлэг

Phone: 70004689, 91994689, 99124689, 96664670

Where

Сонгинохайрхан дүүрэг,20-р хороо,Сонсголонгийн гуд
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний Б байр,3
Сонгинохайрхан дүүрэг, -Ulaanbaatar

Advertisement