Events from 16/03/2019

Consumer Electronics Expo Mongolia 2018

in Үзэсгэлэн, Экспо

Хэрэглээний электроникийн салбарын Шинэ шилдэг электроник бүтээгдэхүүн, технологитой танилцаж худалдан авалт хийх боломжтой

Улаанбаатар хот
-Ulaanbaatar

Bookmark this

When Fri 22/03/2019 11:00 - 20:20
Advertisement