Events in Хурал, Семинар

Kанад, Австралийн байнгын оршин суугч болох тухай

in Хурал, Семинар

Канад болон Австралид гэр бүлээрээ хугацаагүй ажиллаж амьдрах боломж олгодог "Байнгын оршин суух" буюу Permanent Resident-г бага зардлаар богино хугацаанд хэрхэн болох тухай үнэ цэнэтэй мэдээлэл зөвлөгөө өгнө.

Их Монгол хороолол
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Bookmark this

When Sat 26/01/2019 16:00 - 17:30
Advertisement