Listings in Айраг сум

Айраг ундран оргилох ТББ / Airag undran orgilokh NGO

in Гэр бүл, Эмэгтэйчүүд, Жендер, Орон нутаг, нутгийн зөвлөл

Айраг суманд амьдардаг амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрх болон өрх толгойлсон эиэгтэйчүүдэд ажлын байртай болоход нь дэмжих.

Айраг сум, ДГ (1-р хэсэг 9-4)
Айраг сум, Dornogovi

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

96603053

Advertisement