Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам / Ministry of Environment and TourismAdditional Information

Contacts БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Дуламсүрэнгийн ОЮУНХОРОЛ 260943 320943 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ДЭД САЙД Цэрэндоржийн БАТБАЯР Өрөөний № 101 Төрийн холбоо 266286 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Цэгмидийн ЦЭНГЭЛ Өрөөний № 301 а Төрийн холбоо 261382 НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Т. Булган Өрөөний № 305 Төрийн холбоо 310357 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Х. Батжаргал Өрөөний № 409 Төрийн холбоо 264711 322838 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Д. Даваасамба Өрөөний № 202 Төрийн холбоо 264166 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Б. Маргад Өрөөний № 303 Төрийн холбоо 311173 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ч. Батсансар Өрөөний № 117 Төрийн холбоо 312428 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Т. Алтангэрэл Өрөөний № 302 Төрийн холбоо 311402 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, УСНЫ НЭГДСЭН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Г.Нямдаваа Өрөөний № 211 Төрийн холбоо 264447 311102 ОЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА М. Тунгалаг Өрөөний № 402 Төрийн холбоо 267548

Contact

Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гуд-5/2, Засгийн газрын II байр, УБ 15160
Чингэлтэй дүүрэг, -Ulaanbaatar

Get Directions

Энэ байгууллагын хүн бол

Fax: 266171

Visit Website

Be the first to review this item!


Contact

261966


Bookmarking
Bookmark this
Advertisement