Listings in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Геологи, уул уурхай, Nature, Geology

Идлэг шонхор шувуу хамгаалах сан ТББ / Protection of saker falcon NGO

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Идлэг шонхор шувууг хууль бусаар барих, агнах, худалдахаас хамгаалах чиглэлээр орон нутгийн засаг захиргаа, хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, иргэдэд сургалт зохион байгуулах.

Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Консулын гуд-10, 255Атоот, УБ
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Монголын халдваргүйжүүлэлтийн нийгэмлэг ТББ

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Тэжээл үйлдвэрлэл, Газар тариалангийн чиглэлээр гарч байгаа үзэсгэлэн худалдаанд тогтмол оролцож, сургалт сурталчилгаа хийдэг, Ургамал хамгааллын 5 төрлийн бодис нийлүүлнэ.

Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 50-р байрны 1-р орц, УБ
Баянгол дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this |Send E-mail

Review this

99189289, 88118936, 70100050
Fax: 455730

Азийн хөрөнгө оруулалтын сан ТББ / Asian investment foundation NGO

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Аялал жуулчлал, экологийн менежмент.

Баянгол дүүрэг, 17-р хороо, 86А-р байр, 34тоот, УБ
Баянгол дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this |Send E-mail

Review this

95850362, 91990415
Fax: 345280

Бурхантын өлзийт оргил ТББ / Burkhant lucky peak NGO

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, 1-р хор-л, 3-р байр, 59тоот, УБ
Сонгинохайрхан дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Байгаль орчин олон нийт сан ТББ / Environment and public fiundation NGO

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Баянзүрх дүүрэг, 7-р хороо, 15-р хор-л, 29-р байр, 10тоот, УБ
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

99246806

Монгол шим мандал ТББ / Troposphere of Mongolia NGO

in Байгаль орчин, Амьтан, Геологи

Баянгол дүүрэг, 12-р хороо, 6-р хор-л, 20-р байр, 33тоот, УБ
Баянгол дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

99099133

Advertisement