Барилга, хот байгуулалтын яам / Ministry of Construction and Urban development


About

Хаяг: Засгийн газрын байр 12, Барилгачдын талбай-3 Улаанбаатар 15170, Монгол Улс Утас: +976-11-327716 Факс: +976-11-322904 И-мэйл: info@mcud.gov.mn


Additional Information

Contacts Сайд 320820 Сайдын зөвлөх 330975 Дэд сайд 330971 Ахлах мэргэжилтэн 320820 Сайдын туслах 320820 Дэд сайдын тусах 330371 Хэвлэлийн төлөөлөгч 330975 Ресепшн 315533 Төрийн захиргааны удирдлагын газар Газрын дарга 326406 Салбарын сургалт,ажиллах хүч, мэргэжилтэний асуудал, өргөдөл, гомдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261718 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 325136 Албан хэрэг хөтлөлтийн зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн 310612 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хариуцсан туслах мэргэжилтэн 322904 Санхүүгийн хэлтэс Дарга 322533 Төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 261422 Нягтлан бодогч 264556 Хангамжийн менежер, аж ахуйн нярав 264556 Хуулийн хэлтэс Дарга 320584 Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 261718 Мэргэжилтэн 320584 Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс Хэлтсийн дарга 323627 Гадаадын хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 323627 Бодлого төлөвлөлтийн газар Газрын дарга 321511 Мэргэжилтнүүд 261425 Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтэс Хэлтсийн дарга 326369 Төсвийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах менежер 263188 Салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263188 Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын газар Газрын дарга 310597 Хот байгуулалтын салбарын бодлого, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261427 Хот тосгоны төлөвлөлт, бүс нутгийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 312517 Хот төлөвлөлтийн эдийн засгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 312517 Газрын харилцааны бодлого, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 329116 Газрын кадастр, өмчлөл, үнэлгээ, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 312517 Геодези, зураг зүй, орон зайн мэдээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 329116 Барилга, барилгын материалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга 260974 Барилга угсралт, үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 261426 Барилгын зураг төслийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн 329702 Барилга байгууламжийн хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 329702 Барилгын машин механизм, механикжуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 324267 Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар Газрын дарга 321713 Орон сууцны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 321713 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 262810 Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 262810 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар Газрын дарга 326821 Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263951 Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 263951 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 263951 Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн 263951

Contact

ЧД, 3-р хороо, Барилгачдын талбай-3, Засгийн газрын 12-р байр, УБ-15170
Чингэлтэй дүүрэг, -Ulaanbaatar

Get Directions

Энэ байгууллагын хүн бол

Fax: 322904

Visit Website

Be the first to review this item!


Contact

327716


Follow & Bookmarking

Bookmark this
Advertisement