Таван Yндэс ХХК/ Tavan Undes LLC


About

"Инженер геологи, геотехникийн судалгааны ажлыг мэргэжлийн өндөр чадамж, техник, технологийн дэвшлээр өөрийн болон олон услын норм дүрэм, стандартын шаардлага хангасан чанарын баталгаатай гүйцэтгэхэд оршино. Манай компанид инженер, геологич инженер 4, гидрогеологич инженер 2, геоэкологич инженер 5, зураглалын инженер 3, геофизикийн инженер 1, программист зургийн инженер 2, англи хэлний орчуулагч инженер 1, механик инженер 2 нийт 16 инженер ажиллаж байна. Манай инженерүүд сдуалгааны үр дүнг боловсруулах, тайлан дүгнэлт бичих, зураг зүсэлт хийх программ, суурин болон зөөврийн компьютер, хэвлэх, олшруулах техник хэрэгслэлээр бүрэн хангагдсан. Манай лаборатори зам, барилгын ул хөрсний шинж чанарын туршилт шинжилгээг өөрийн болон олон улсын стандартын түвшинд иж бүрэн хийж байна. Инженер-геологи, геотехник, инженер-гидрогеологийн судалгаанд хуурай, шингэн, хийн эргэлтэд аргаар өрөмддөг технологитой ОХУ, БНХАУ-ын өрмийг ашиглаж байна.


Additional Information

Contacts 99064702, 99049168, 99066910

Contact

Сонгинохайрхан дүүрэг, -Ulaanbaatar

Get Directions

Be the first to review this item!Follow & Bookmarking

Bookmark this
Advertisement