Очир хамгаалалтын алба / Ochir security


About

ХАНХҮҮ БАТ ХХК нь анх 1997 онд гадаад дотоод худалдаа, зуучлал, барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, хүнсний худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхлэх үүрэгтэйгээр байгуулагдан, 1998 оноос хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагааг эрхлэн салбар албадтай болсоноор хувийн хэвшлийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний шинэлэг хандлагыг анх нэвтрүүлсэн нэг гишүүнтэй үндэсний компани юм.


Additional Information

Contacts 345060, 99176233, 88113399, 70133399

Contact

Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, 19-р хор-л, 36-р байр, УБ
Хан-Уул дүүрэг, -Ulaanbaatar

Манай абаны ЧАДАМЖ НЬ Монгол улсын Гэрээт хамгаалалтын тухай хуулиудад заасан эрх зүйн хэм хэмжээгээр хамгаалагдан, үйлчлүүлэгч талтай байгуулсан ХАМГААЛАЛТЫН ГЭРЭЭ-ний нөхцөлөөр үйл ажиллагааныхаа орчинг бүрдүүлэн, ердийн үед-үйлчлүүлэгч талын хүсэлт, үйл ажиллагааны онцлогт сургагдсан алба хаагчид, албаны нохой, техник, онцгой,шаардлагатай, тулгамдсан үед шуурхай ажиллагааны чадварлаг биечилсэн хамгаалалтын хүчийг ердийн ба хүч нэмэгдүүлсэн байдлаар ашиглах, танай байгууллага нэгжийн хэвийн ажиллагаа алдагдсан үед аюулгүй байдал, хамгаалалтын мэргэжлийн зөвлөмж, өгч хэрэгжүүлэх найдвартай түншлэлийг бий болгох чадамжтай юм.

Get Directions

Энэ байгууллагын хүн бол

Fax: 70133399

Visit Website

Be the first to review this item!Follow & Bookmarking

Bookmark this
Advertisement