Listings in Чандмань сум

Ихэрсайхан ТББ / Ikhersaikhan NGO

in Хөдөө аж ахуй, Мал аж ахуй, Хүнс

Бэлчээрийг зохистой ашиглах, хамгаалахад малчдын оролцоог хангах, ашиг сонирхлыг дэмжих.

Чандмань сум, 5-р баг, ХО
Чандмань сум, Khovd

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Advertisement