household

Сувилахуй ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Баянзүрх дүүрэг, 7-р хороо, 15-р хор-л, Хороо, цагдаа, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байр, УБ (29-р байрны зүүн талд)
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Тэрмэстий ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, 19-р хор-л, УБ (18-р байрны баруун талд)
Хан-Уул дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Андсайхан ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Баянзүрх дүүрэг, 27-р хороо, Сэлбийн гуд, УБ (Дарь-Эхийн хуучин эцэс)
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

96656032

Баянбигэр ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Сонгинохайрхан дүүрэг, 24-р хороо, УБ (23-р гуд)
Сонгинохайрхан дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

99049858

Ангирмаа ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, УБ (Төмөр замын 41-р байр, 63-р байр 2-ын дунд)
Баянгол дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Биваангирд ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Хороо, цагдаа, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байр, УБ
Багануур дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Чойжид ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Булган сум, 1-р баг, БУ
Булган сум, Bulgan

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

70342401

Увидаст-Од ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Сүхбаатар дүүрэг, 17-р хороо, УБ (Дамбадаржаа 35/471)
Сүхбаатар дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Нандин хүсэл ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Чингэлтэй дүүрэг, 9-р хороо, Хороо, цагдаа, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байр, УБ (Дэнжийн 1000)
Чингэлтэй дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this |Send E-mail

Хасагт-Эрдэнэ ӨЭМТ

in Өрхийн эмнэлэг

Өрхийн эмнэлэг

Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 5-р хорооны байр, 2-р давх, УБ
Баянзүрх дүүрэг, -Ulaanbaatar

Энэ байгууллагын хүн бол

Bookmark this

Review this

70150504

Advertisement